Rapport / Kijk!

Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van 5 februari, krijgen de kinderen op 26 maart hun rapport. Wij vinden dat u als ouders op de hoogte moet worden gehouden over de leerontwikkeling van uw kind, zeker in deze onzekere tijden waarin het Coronavirus nog steeds een grote rol speelt.

Op het rapport dat u ontvangt zult u een weergave vinden van het eerste halfjaar. De punten van de eerste periode (tot november) en de tweede periode (tot maart) worden samengevoegd. Sommige punten zijn niet ingevuld, omdat we tijdens de lockdown periode geen duidelijk beeld hebben gekregen van dit onderdeel. Bijvoorbeeld voor gym en de creatieve vakken. Daarnaast zullen ook de scores van de Cito-toetsen, die nu worden afgenomen, worden meegegeven. Een uitleg over de scores vindt u in het rapport zelf. Het oudergesprek wat daarop volgt gaat over de inhoud van het rapport, maar natuurlijk ook over de sociale ontwikkeling van het kind. Deze gesprekken worden digitaal gevoerd via Teams. U krijgt daarvoor een uitnodiging via de leerkracht van uw kind.

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-