Wij staken

Op 30 en 31 januari is de Hoogakker dicht. Wij staken voor beter onderwijs. Wij staken voor kwaliteit van onderwijs en daar worden uw kinderen beter van!

 

Waarom is structureel extra geld nodig?

Er zijn grote lerarentekorten. Het personeel in het onderwijs werkt onder hoge druk.
Structureel meer geld voor salaris en minder werkdruk zijn belangrijk om de sector
aantrekkelijk te houden. Dat geld is nú nodig voor het ontwikkelen, voorbereiden en geven
van lessen, meer autonomie en zeggenschap, minder werkdruk en een hoger salaris. Ook
willen we de salariskloof tussen po en vo dichten. Het is belangrijk dat de politiek de urgentie
inziet en nu investeert in onderwijs.

We hopen op uw steun!

 

Team NBS De Hoogakker

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-