Update SNB beleid Corona

Beste ouder/verzorger en medewerker,

 

Helaas heeft het coronavirus inmiddels ook Nederland bereikt. Vannacht is een tweede patiënt, een inwoner van Amsterdam, met het coronavirus gediagnosticeerd. De patiënt zit in thuisisolatie in Diemen en heeft geen link met de eerste patiënt in Tilburg. De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

 

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen. Stichting Nutsscholen Breda heeft dagelijks contact met de GGD en dit is nogmaals aan ons bevestigd.

 

Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij roepen ouders/verzorgers of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD WestBrabant (telefoon 085 078 56 17).

 

Vanuit Stichting Nutsscholen Breda zullen we zoveel mogelijk in het werk stellen om een veilige leer- en werkomgeving te bewerkstelligen. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en GGD op de voet.

Op al onze scholen zal a.s. maandag in de lessen aandacht worden besteed aan de preventieve maatregelen zoals aangegeven door de RIVM en GGD:

  • hoe en wanneer je je handen wast;
  • hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
  • en gebruik papieren zakdoekjes

 

Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we u daar z.s.m. over berichten via de mail en/of via een nieuwsbericht op de website van Stichting Nutsscholen Breda.

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-