Update Coronabeleid SNB

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste medewerkers,

 

Zoals aangekondigd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Coronavirus en over de adviezen die wij krijgen van de GGD.

De afgelopen twee dagen hebben wij vragen ontvangen van medewerkers en ouders over wat te doen indien in hun naaste omgeving een mogelijke besmetting met het Coronavirus heeft plaatsgevonden. Het betreft dan naasten die positief getest zijn of naasten die in de risicogebieden zijn geweest en ziekteverschijnselen vertonen en in afwachting zijn van de test en/of de uitslag hiervan.

 

Er is een kantelmoment in de richtlijn van het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant). Wij houden ons, in goed contact met GGD West-Brabant, nog steeds aan de richtlijn van het RIVMhttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant.

 

Het RIVM geeft aan alle mensen die in Nooord-Italië zijn geweest het dringend advies om bij lichte klachten thuis te blijven, ook als er geen sprake is van koorts en er geen reden is om aan te nemen dat de persoon in kwestie besmet zou zijn. Dit advies volgen wij als Stichting Nutsscholen op.

 

Voor alle mensen adviseert het RIVM dat als je last hebt van verkoudheid, hoesten of koorts je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken (social distancing). Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Eén dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan het normale leven weer worden opgepakt. Onze scholen zijn gewoon open. Als kinderen geen klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts kunnen ze gewoon naar school. Kinderen met gezondheidsklachten waarvoor het virus risicovol is kunnen met goedkeuring van eigen arts een aangepast advies volgen. Datzelfde geldt ook voor medewerkers. We willen u daarom vragen er ook rekening mee te houden dat de leerkracht van uw kind afwezig kan zijn en er geen vervanger beschikbaar is. In dat geval zult u zelf opvang achter de hand moeten hebben.

 

Leerlingen van wie de ouders of andere gezinsleden zijn besmet of in de testfase zitten, blijven uit voorzorg thuis. Voor medewerkers geldt het zelfde. Informeer altijd de directeur en/of locatieleider van de school.

 

Wij zijn zeer vanzelfsprekend alert en zullen ons bij nieuwe situaties ook steeds weer laten adviseren door de GGD. Uiteraard zullen wij u opnieuw informeren als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-