Staking

Om een duidelijk politiek signaal af te geven hebben de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV
Overheid, Leraren in Actie, CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) hun
leden in het primair, speciaal- en voortgezet onderwijs opgeroepen tot een landelijke tweedaagse
staking op 30 en 31 januari 2020.

De leraren van NBS De Hoogakker geven gehoor aan deze oproep. De Hoogakker zal op deze dagen dicht zijn.

Op 31 januari stond al een studiedag gepland en waren de leerlingen al vrij. Hier komt 30 januari nu bij.

Ons bestuur steunt onze acties. We hopen van ganser harte dat u dat ook doet!

 

 

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-