Ouderportaal live

We werken op NBS de Hoogakker al jaren met het administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Omdat dit instrument een steeds groter deel van ons onderwijs aan het worden is én omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk vinden gaan wij vanaf 1 oktober het ouderportaal van ParnasSys gebruiken. Dit ouderportaal biedt ons de kans om u digitaal op de hoogte te houden van de leerontwikkeling van uw kind. U krijgt inzage in de punten die gegeven worden voor de methode-gebonden toetsen en ook zijn de scores van de niet methode-gebonden toetsen zichtbaar. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk dat de persoons- en contactgegevens van uw kind(eren) kloppen. Op dit moment ontbreken nog veel noodnummers. En dat is lastig voor ons en uw kind als er iets aan de hand is. U kunt deze meteen aanvullen.

Inloggen is heel eenvoudig: u gaat naar https://inloggen.parnassys.net/idp/ en vult uw inloggegevens in. Dit zijn dezelfde gegevens die u gebruikt als voor het inloggen in Parro. U kiest dan het icoontje van het ouderportaal. Eenmaal in het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind(eren) bekijken.

We hopen dat u met deze dienst een completer inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw kind.

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-