Opvang door Kober

Kober vangt vanaf maandag 23 maart  kinderen op die opvang nodig hebben en waarvan (minimaal) één van de ouders in een vitale sector werkzaam is. De kinderen van ouders die gehoor geven aan de oproep van de overheid om te helpen in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen worden ook door Kober opgevangen.
U kunt van deze noodopvang gebruik maken als u zelf de opvang niet kunt regelen. De opvang vindt plaats op beide locaties van onze school, van 07.00 uur – 19.00 uur. De kinderen mogen niet verkouden zijn, hoesten of verhoging hebben.

De school maakt morgen voor de laatste keer een overzicht van de kinderen die opvang nodig hebben de komende weken.
Indien u van bovenstaande noodopvang gebruik wilt maken verzoek ik u vóór donderdag  19 mrt 12.00 uur een mail sturen naar Sandra Smits,  s.smits@nbsdehoogakker.nl .
Vermeld daarin de namen van de kinderen, de data waar de opvang nodig is, de locatie van uw voorkeur en een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Vanaf morgenavond, donderdag 19 maart, communiceert u rechtstreeks met Kober. U dient zelf uw kinderen voortaan aan- of af te melden via onderstaande mailadressen:
Wandelakker:   wiebeltuinBSO@kober.nl
Blokmoeren:     blokkentuinBSO@kober.nl
Kinderen in de opvang kunnen zo nodig  op school op de computer hun huiswerk maken. Gelieve de instructies van de leerkrachten ( incl inloggegevens e.d.) dan bij de hand te hebben.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Frans-Joseph de Graaf
directeur

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-