Corona Update

Gelukkig gaan we weer de goede kant op door de afname van het aantal Covidbesmettingen! We merken dat goed op school. Steeds minder leerlingen en leerkrachten zijn besmet.

Op onze school zijn voor de medewerkers zelftests aanwezig. Die hebben we van de overheid gekregen. Door het gebruik er van hopen we afwezigheid van leerkrachten te kunnen beperken.
In tegenstelling tot andere vormen van onderwijs zijn er voor onze leerlingen geen zelftests.

Als school kunnen we langzaam maar zeker weer activiteiten opstarten die kinderen meer dan een jaar lang hebben moeten missen; muziekprojecten, theaterbezoeken, excursies, etc..
Veiligheidsregio’s en gemeentes kijken naar wat weer mogelijk is, cultuuraanbieders doen hun best om bezoekers op veilige wijze toe te laten.

Veilig vervoer blijft echter wel een dingetje. Voor de activiteiten die buiten school plaats vinden vragen we u als ouder regelmatig of u bereid bent met de auto kinderen te brengen en op te halen.

De kans bestaat echter dat u, zonder dat u het weet, toch het virus bij u draagt. En in zo’n auto zit je toch best een tijdje dicht op elkaar …..

Bij een bezoek aan De Stilte hebben we inmiddels positieve ervaringen opgedaan met op school afgenomen zelftests bij ouders die kinderen in hun auto wegbrengen/ophalen.
Daar willen we mee doorgaan.

Dat houdt in dat we, tot het moment dat we daar weer van af kunnen stappen, ouders die bereid zijn vervoer te verzorgen bij uitstapjes tevens vragen op school een zelftest te doen.
We hopen dat u het doorgaan van educatieve en culturele uitstapjes èn zorg voor ieders gezondheid net zo belangrijk vindt als wij en er, indien er een oproep gedaan wordt voor ouders die willen rijden, u tevens zo’n test wilt doen.

Nu al bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-