Start met Corona

Start Nieuw Schooljaar

Aanstaande maandag gaan we weer beginnen op De Hoogakker!
We hopen dat iedereen, ondanks de bijzondere omstandigheden een fijne vakantie heeft gehad en goed uitgerust is.
Na zes weken vakantie is het toch ook weer fijn om aan de slag te gaan.

Gelet op ieders gezondheid is het wel van belang om zaken die al in gang gezet waren scherp te houden :

  • 1,5 m. afstand houden tussen volwassenen en tussen leerlingen en leerkrachten;
  • geen handen schudden en ander lichamelijk contact;
  • heel vaak handen wassen;
  • kuchen in de elleboogholte en
  • niet naar school bij (luchtweg-)klachten* of gezinsleden met (mogelijk) Corona.

Start en einde schooldag
Alle kinderen komen tussen 08:20 uur en 08:30 uur / 12:45 uur en 13:00 uur naar school.
Ze komen zonder hun ouders het plein op en gaan meteen naar binnen, naar hun eigen klas.
Op het plein is toezicht.
Om 12:00 uur en 14:45 uur gaan de kinderen weer naar huis.
Op woensdag is de school om 12:30 uur uit!

Ouders
Ouders mogen (voorlopig nog) niet op het plein en in de school komen. Dit simpelweg omdat we niet in staat zijn om iedere dag, soms zelfs meerdere keren per dag, de zogenaamde triagevragen te stellen.
Externe volwassenen (pedagogisch en didactisch hulpverleners, onderhoudspersoneel, e.d.) zullen eerst een triageformulier in moeten vullen.
Als u een leerkracht wilt spreken, stuur even een berichtje zodat een passende afspraak gemaakt kan worden.
We vragen u het wegbrengen of ophalen van de kinderen door slechts één ouder/verzorger te laten doen om drukte bij de poorten te voorkomen.
Tevens verzoeken we u niet langer dan noodzakelijk in de buurt van de poorten te blijven en daarmee afstand houden nagenoeg onmogelijk te maken.
Gelieve ook niet op het fietspad ( Wandelakker) te blijven staan zwaaien naar uw kleuter in de klas. U blokkeert daarmee de doorgang.

Hygiëne op school
De kinderen zullen regelmatig hun handen moeten wassen op school, niet alleen na toiletgebruik. Hun handen drogen ze af met papieren handdoekjes.
Leerkrachten en schoonmaaksters hebben (desinfecterende) sprays om contactpunten en toetsenborden af te doen.
Tafelbladen doen we af met water en zeep.
Het schoonmaaksters besteden extra aandacht aan de reiniging van toiletten en contactpunten.

Traktaties
Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren.
De eetbare traktaties moeten vanuit de winkel voorverpakt zijn. (dus geen eigengemaakte traktaties).
De traktatie mag ook bestaan uit een klein cadeautje (bv. een potlood of iets dergelijks).
IJsjes mogen niet worden getrakteerd.
Alle traktaties worden mee naar huis gegeven.

Ventilatie
Onze school beschikt niet over mechanische ventilatie. Zoveel als mogelijk zullen ramen en deuren tegen elkaar opengezet worden.

Risicogroepen
Kinderen die behoren tot een risicogroep of gezinsleden hebben die daartoe behoren kunnen in overleg worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Gelieve contact daarover op te nemen met de locatieleiders Jos Mous of Sandra Smits

Vervangingen
We starten het schooljaar met volledige groepsbezetting. In een periode van schaarste van leerkrachten op de arbeidsmarkt zijn we daar heel blij mee.
Maar het najaar nadert en in de regel stijgt het verzuim in najaar en winter. De strikte richtlijnen van het RIVM zullen tot gevolg hebben dat het verzuim alleen maar stijgt.
Het aantal vervangers is beperkt. De stichting Nutsscholen Breda heeft een protocol voor vervanging van zieke leerkrachten, maar het kan toch gebeuren dat we u moeten vragen uw
kind thuis te houden omdat er geen personeel beschikbaar is. We hopen in deze gevallen voor uw begrip.

Nadere informatie
Veel is terug te vinden op het Protocol Basisonderwijs van de gezamenlijke onderwijsorganisaties.
Ook kunt u terecht bij de locatieleiders Jos Mous (j.mous@nbsdehoogakker.nl) en Sandra Smits (s.smits@nbsdehoogakker.nl

*kinderen uit de groepen 1 en 2  met alleen neusverkoudheid / hooikoorts mogen wel naar school.

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-