Anti Pestprotocol

Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden

Nutsbasisschool De Hoogakker streeft er naar haar kinderen een veilige omgeving te
bieden. De leerlingen moeten zich op een prettige en positieve wijze kunnen
ontwikkelen. Dit doen we door vanuit het PBS-gedachtegoed te handelen. PBS staat voor
Positive Behaviour Support, het ondersteunen van positief gedrag. De leerkrachten
bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige,
sociale werksfeer. De hele dag, zowel in de klas als op het schoolplein. In iedere klas
hangt een poster met “de 11 van jezelf”, de leefregels die wij schoolbreed hebben
afgesproken. De medewerkers van de Hoogakker hebben daarin met hun gedrag een
voorbeeldfunctie.

Het anti-pestprotocol is erop gericht om alle betrokkenen (medewerkers, ouders en
leerlingen) op de hoogte te brengen, van alles wat de school doet om een zo veilig
mogelijk schoolklimaat te scheppen. Het beschrijft wat onder pesten verstaan wordt, hoe
pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Met dit protocol
maken we duidelijk dat pesten niet wordt getolereerd en dat de medewerkers op onze
school er alles aan zullen doen om pestgedrag te voorkomen of aan te pakken, daarmee
niet de illusie hebbend het pesten definitief te kunnen voorkomen of op te lossen.

 

antiPestprotocol_nbsdeHoogakker 2023

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-