MR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Hoogakker bestaat  uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit:

Blokmoeren: Annelot Steijvers, Ruben van Boven
Wandelakker: Susan Joosen, Corina Akkermans
De oudergeleding van de MR is bereikbaar via mr@nbsdehoogakker.nl

De personele geleding bestaat uit Sabine Roosingh, Marlieke Laumen, Mariska van Gog en Ankie de Booij. De MR heeft instemmings- of adviesrecht bij zaken als:

  • onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in school(ontwikkelings)plannen;
  • besteding van ouderbijdragen aan onder meer culturele activiteiten, investeringen in het computernetwerk,
  • investeringen in onderwijsvernieuwing en -verbetering die buiten de reguliere uitgaven vallen;
  • inhoud van schoolgids en schoolplan.

Verder bespreekt de MR kwesties die in en om de school spelen. De MR vindt het van belang zo veel mogelijk ouders te betrekken bij de MR. U kunt de leden persoonlijk benaderen of mailen naar mr@nbsdehoogakker.nl.

Ook doet de MR regelmatig verslag in de nieuwsbrief. Er wordt ongeveer eenmaal per maand vergaderd. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en worden meestal (geheel of gedeeltelijk) bijgewoond door een lid van het managementteam. Via de Schoolinfo en de website van de school houden de MR (en GMR) u op de hoogte van de activiteiten. Neem gerust contact op met een van de MR-leden als u iets onder de aandacht wilt brengen of vragen heeft over de gang van zaken op school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf  Nutsscholen in Breda – Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen, Teteringen, Hoogakker – van belang zijn. Elke school vaardigt twee leden af: Voor De Hoogakker zijn dat Susan Joosen als ouder en Renata Looije als personeelslid.

Ouders, leerlingen en collega’s aan het woord

“De Hoogakker is een kleine en toegankelijke school met heel ervaren en betrokken leerkrachten. Het is fijn dat kinderen, leerkrachten en ouders (de weg naar) elkaar kennen. Niet alleen vakinhoudelijke lessen, maar ook het bespreken van/handelen naar normen en waarden krijgt veel aandacht. Met groot vertrouwen laat ik mijn kinderen elke dag weer naar deze school gaan. ”
Astrid Leeman -Ouder-
“Ik voel me veilig op school.”
Koen -groep 7-
“Op de Hoogakker kan mijn kind door de (-op haar-) toegepaste methode van de juf/onderwijzer, groeien & ontwikkelen vanuit haar eigen ik.”
Kimy Ilic -ouder-
“Ik vind de Hoogakker een goede school omdat we laptops hebben en dan kan je makkelijk dingen opzoeken.”
Kenji -groep 8-
“Wij werken al jaren met  veel plezier op de Hoogakker omdat we gewoon een heel tof team hebben. Ouders ons steeds weer het vertrouwen geven en we zien dat de kinderen elke dag graag  naar school komen.”
Sandra en Jos -Locatieleiders-
“Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs op de Hoogakker, voor de menselijke ziel!”
Susan van ‘t Hof -ouder-
“....... een school met een hart! ........het voelt als een warm bad. ........een hechte familie! ........veel aandacht voor elkaar.”
Jaydon Waaldijk -ouder-